Service

Kompetens, erfarenhet och engagemang
inom energilösningar och fastighetsautomation

Service omfattar allt från akutservice, support, moderniseringar, serviceavtal till mindre projekt. Ombyggnad & Modernisering omfattar olika tjänster eller projekt som syftar till att anpassa och uppgradera fastighetstekniska installationer.

Vi hjälper dig att inventera vilken nivå av service just din anläggning har behov av. Vårt åtagande innebär att vi ser till anläggningen som helhet. Vi tar självfallet hand om allt som kan ha inverkan på driften. Vi arbetar med de flesta styrfabrikaten på marknaden, vi kan leverera och installera kompletta reglerutrustningar, konventionella eller datoriserade samt arbeten i DHC.

Wani Energi AB har gedigen kompetens inom samtliga relevanta teknikområden såsom Energi, Ventilation, Kyla, El, Styr & Regler samt Drift & Underhåll.

Partners