Entreprenad

Kompetens, erfarenhet och engagemang
inom energilösningar och fastighetsautomation

Inom entreprenadverksamheten utför vi i egen regi projektering, konstruktion, installation, programmering och idrifttagning. Entreprenaderna omfattas av mindre projekt direkt mot slutkund, entreprenader enl. ABT 06 samt fleråriga partneravtal mot offentlig förvaltning.

Partners

Adress

Nastagatan 10C,
702 27 Örebro

E-post

info@wanienergi.se

Skicka ett meddelande