Entreprenad

Kompetens, erfarenhet och engagemang
inom energilösningar och fastighetsautomation

Inom entreprenadverksamheten utför vi i egen regi projektering, konstruktion, installation, programmering och idrifttagning. Entreprenaderna omfattas av mindre projekt direkt mot slutkund, entreprenader enl. ABT 06 samt fleråriga partneravtal mot offentlig förvaltning.

Partners