Fastighetsautomation

Kompetens, erfarenhet och engagemang
inom energilösningar och fastighetsautomation

Med rätt fastighetsautomation får våra kunder bra inomhusklimat och låg energianvändning.

Välkommen till Örebros Energi / Styr och reglerföretag med hög kompetens och lång erfarenhet! Wani Energi AB utför alla förekommande installationer inom energi och fastighetsautomation.

Wani Energi AB utvecklar och levererar fabrikats oberoende automationslösningar. Från utredning och konsultation till färdig anläggning. Vårt samarbete resulterar i ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan. Inget projekt är för litet eller för stort för oss, vi utför allt från serviceuppdrag till PLC-system för hela fastighetsbestånd samt integration i överordnade styrsystem.

Partners